Lid worden

Inschrijven

Om lid te worden kun je het Inschrijfformulier downloaden, uitprinten en inleveren bij de desbetreffende trainer of scannen en mailen naar leden@bvvolharding.nl

Subsidie Gemeente Goes

Let op: Via www.jeugdsportfonds.nl en www.leergeld.nl en via de gemeente Goes zijn subsidie regelingen te treffen voor ouders waarbij het niet haalbaar is om het contributiegeld (volledig) te voldoen. Neem daarom eens een kijkje op bovenvernoemde websites, zodat u altijd een mogelijkheid heeft om uw kinderen te laten basketballen!!!

Lid worden gaat niet zomaar, daar moet je wel wat voor doen!

  • In principe is lidmaatschap mogelijk voor iedereen vanaf 5 jaar;
  • Reiskosten moeten door de leden zelf worden gedragen.
  • Van de contributie gaat een groot gedeelte naar de Nederlandse Basketbal Bond, de zaalhuur en andere verplichtingen. Een ander deel wordt gebruikt voor zaken die aan de vereniging ten goede komen, zoals het betalen van onkosten die door vrijwilligers (trainers, bestuursleden, etc.) worden gemaakt;
  • Elk lid heeft het recht om gebruik te maken van de faciliteiten van de club, zoals het trainen en spelen in een team, behoudens onvoorziene omstandigheden. Daar staat tegenover dat elk lid verplicht is zich beschikbaar te houden voor taken die nodig zijn voor een goed verloop van de activiteiten die de sportbeoefening met zich meebrengt;
  • Ook is elk lid verplicht zich aan de algemeen geldende fatsoensregels te houden, zowel tijdens activiteiten van de club als daarbuiten. Leden die op een negatieve manier in aanraking komen met politie en/of justitie worden geroyeerd. Ook kunnen leden die drugs gebruiken of verhandelen worden geweigerd.

Opzeggen Lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk. Je kunt een email sturen naar leden@bvvolharding.nl.
Je kunt ook gebruik maken van het formulier Opzeggen lidmaatschap. Opzegging welke gedurende het seizoen worden ontvangen gaan in met ingang van 1 september van het eerstvolgende seizoen. Het is nog mogelijk om t/m 15 september met terugwerkende kracht vanaf 1 september van een jaar op te zeggen.

Formulieren

Nog vragen?

Heb je na bovenstaand verhaal nog meer vragen? Mail dan naar info@bvvolharding.nl