Lid worden

Tijdelijke ledenstop

Helaas hebben we op het moment als vereniging een ledenstop in moeten stellen tot het nieuwe seizoen (tot augustus 2023)
Tijdens deze ledenstop is het, uiteraard, nog wel mogelijk om algemene informatie op te vragen. Dit kunt u doen via info@bvvolharding.nl

 

Voordat je het besluit neemt of je lid wilt worden mag je 3 keer gratis mee spelen. Voor meer informatie mail naar: info@bvvolharding.nl

Inschrijven

Om lid te worden kun je het Inschrijfformulier downloaden, uitprinten en inleveren bij de desbetreffende trainer of scannen en mailen naar leden@bvvolharding.nl

Subsidie Gemeente Goes

Let op: Via www.jeugdfondssportencultuur.nl en www.leergeld.nl en via de gemeente Goes zijn subsidie regelingen te treffen voor ouders waarbij het niet haalbaar is om het contributiegeld (volledig) te voldoen.

Lid worden gaat niet zomaar, daar moet je wel wat voor doen!

  • In principe is lidmaatschap mogelijk voor iedereen vanaf 7 jaar;
  • Reiskosten moeten door de leden zelf worden gedragen. Ouders zijn om en om verantwoordelijk voor het vervoer van en naar wedstrijden.
  • Van de contributie gaat een groot gedeelte naar de Nederlandse Basketbal Bond, de zaalhuur en andere verplichtingen. Een ander deel wordt gebruikt voor zaken die aan de vereniging ten goede komen, zoals het betalen van onkosten die door vrijwilligers (trainers, bestuursleden, etc.) worden gemaakt;
  • Elk lid heeft het recht om gebruik te maken van de faciliteiten. Daar staat tegenover dat elk lid verplicht is zich beschikbaar te houden voor taken die nodig zijn voor een goed verloop van de activiteiten. De taken worden elk half jaar verdeeld;
  • Ook is elk lid verplicht zich aan de algemeen geldende fatsoensregels te houden, zowel tijdens activiteiten van de club als daarbuiten. Leden die op een negatieve manier in aanraking komen met politie en/of justitie worden geroyeerd. Ook kunnen leden die drugs gebruiken of verhandelen worden geweigerd.

Formulieren

Nog vragen?

Heb je na bovenstaand verhaal nog meer vragen? Mail dan naar info@bvvolharding.nl