Inleiding

Binnen Basketbal Vereniging Volharding vinden we dat we met respect met elkaar dienen om te gaan. Stelregel is: als anderen iets bij jou doen dat jij niet plezierig zou vinden, mag jij dat ook niet bij anderen doen. Respect verdien je met goed gedrag, maar soms komt het helaas voor dat het gedrag van de ander te ver gaat. En dat jij je daardoor niet meer veilig voelt in je team of binnen de vereniging. Wanneer een ander jou lastig valt met zijn of haar gedrag en je niet meer weet hoe je de situatie op kan lossen, dan kan je verschillende dingen doen. Praat er in ieder geval over. Dat kan met verschillende mensen; ouders, een teamgenoot en/of met je trainer. Ook kan je contact opnemen met iemand van het bestuur.

Wat nieuw is binnen de vereniging is dat je ook contact kan opnemen met de vertrouwenscontactpersoon (VCP). Tegen haar kan je bespreken wat er volgens jouw aan de hand is. De VCP kan je – net als op school – helpen om te zoeken naar een oplossing. Want uiteindelijk moet jij gewoon met plezier in een veilige omgeving kunnen basketballen.

Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon

Basketbal vereniging Volharding wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd voelen. De VCP heeft een taak bij het in stand houden of zelfs verbeteren van de omgangsvormen, die bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de leden. De VCP draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur en eventueel de bond) bij een incident binnen de vereniging.
De aanstelling van de VCP is een aanvulling op de gedragscode die wij binnen de vereniging hanteren en die via deze link is in te zien.

Landelijke wetgeving heeft bepaald dat sportverenigingen volgens de ARBO wet, een VCP kunnen aanstellen. De VCP wordt door het bestuur voorgedragen in de bestuursvergadering en na akkoord van de overige bestuursleden benoemd.
Mevrouw Annelies de Looff-Meijers is aangesteld als VCP van BV Volharding. Zij zal namens de vereniging optreden als vertrouwenscontactpersoon en zich hieronder voorstellen.

Introductie van de vertrouwenscontactpersoon: Annelies de Loof-Meijers

Beste leden, ouders/verzorgers en andere betrokkenen bij BV Volharding,

Ik ben Annelies en sinds ik als meisje met mijn moeder mee ging naar haar wedstrijden, een basketbalfan. Een aantal jaar heb ik bij Volharding gebasketbald en ik ben even secretaris geweest. Sinds een aantal jaar ben ik minder actief in de vereniging door de komst van een zoon, maar ik voel me nog altijd verbonden met de sport en de vereniging.
Ik was vereerd toen het bestuur mij, in de persoon van Kees Steur, vroeg of ik vertrouwenscontactpersoon wil zijn. Natuurlijk wilde ik dat. Ik vind het fijn om me in te zetten voor een vereniging die ik een warm hart toedraag en voor de sport die ons bindt.
Vanuit mijn werk in de jeugdzorg, (ik werk bij de gecertificeerde instelling stichting Intervence als gezinsmanager en ben SKJ-geregistreerd), ben ik dagelijks betrokken bij veiligheid en onveiligheid in gezinnen. Ik weet mijn weg te vinden in deze wereld, onder andere op juridisch gebied en qua hulpverlening. Mijn netwerk is uitgebreid en als ik het niet weet, dan kan ik altijd wel iemand vinden die kan helpen.
Ik hoop dat ik binnen de vereniging weinig nodig ben, want dat zou betekenen dat er een veilig en fijn sportklimaat is. Wanneer er toch iets aan de hand is dan hoop ik dat jullie me kunnen vinden en ik de ondersteuning kan bieden die nodig is.

Jullie kunnen kontakt met mij opnemen via: vertrouwenspersoon@bvvolharding.nl. Ook ben ik telefonisch bereikbaar via het bestuur.

Vriendelijke groet,

 

Annelies de Looff-Meijers