Inleiding

Binnen Basketbal Vereniging Volharding vinden we dat we met respect met elkaar dienen om te gaan. Stelregel is: als anderen iets bij jou doen dat jij niet plezierig zou vinden, mag jij dat ook niet bij anderen doen. Respect verdien je met goed gedrag, maar soms komt het helaas voor dat het gedrag van de ander te ver gaat. En dat jij je daardoor niet meer veilig voelt in je team of binnen de vereniging. Wanneer een ander jou lastig valt met zijn of haar gedrag en je niet meer weet hoe je de situatie op kan lossen, dan kan je verschillende dingen doen. Praat er in ieder geval over. Dat kan met verschillende mensen; ouders, een teamgenoot en/of met je trainer. Ook kan je contact opnemen met iemand van het bestuur.

Wat nieuw is binnen de vereniging is dat je ook contact kan opnemen met de vertrouwenscontactpersoon (VCP). Met haar kan je bespreken wat er volgens jouw aan de hand is. De VCP kan je – net als op school – helpen om te zoeken naar een oplossing. Want uiteindelijk moet jij gewoon met plezier in een veilige omgeving kunnen basketballen.

Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon

Basketbal Vereniging Volharding wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd voelen. De VCP heeft een taak bij het in stand houden of zelfs verbeteren van de omgangsvormen, die bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de leden. De VCP draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur en eventueel de bond) bij een incident binnen de vereniging.
De aanstelling van de VCP is een aanvulling op de gedragscode die wij binnen de vereniging hanteren en die via deze link is in te zien.

Landelijke wetgeving heeft bepaald dat sportverenigingen volgens de ARBO wet, een VCP kunnen aanstellen. De VCP wordt door het bestuur voorgedragen in de bestuursvergadering en na akkoord van de overige bestuursleden benoemd.
Mevrouw Annelies de Looff-Meijers is aangesteld als VCP van BV Volharding. Zij zal namens de vereniging optreden als vertrouwenscontactpersoon en zich hieronder voorstellen.

Introductie van de vertrouwenscontactpersoon: Annelies de Loof-Meijers

Beste leden, ouders/verzorgers en andere betrokkenen bij BV Volharding,

Ik ben Annelies Meijers, gecertificeerd NOC*NSF vertrouwenscontactpersoon voor BV Volharding sinds 2018.

De VCP is contactfunctionaris binnen de vereniging betreffende seksuele intimidatie \ grensoverschrijdend gedrag.

De taken die hier bij horen zijn onder te verdelen in drie punten:
a. eerste opvang/aanspreekpunt
b. doorverwijzen
c. preventieactiviteiten

Voel je je niet fijn bij de training? Krijg je berichtjes van teamleden of de trainer die vervelend zijn? Heeft u als ouder een ongerust gevoel? Neem gerust contact op. Ik zal uitleggen wat ik wel en niet kan betekenen in ieder geval luisteren.

Ik hoop dat ik binnen de vereniging weinig nodig ben, want dat zou betekenen dat er een veilig en fijn sportklimaat is. Wanneer er toch iets aan de hand is stuur een e-mail, dan bel ik je of spreken we af, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Wil je meer lezen over vertrouwenscontactpersoon, kijk dan ook eens op de site van het NOC*NSF.

Vriendelijke groet,

Annelies de Looff-Meijers
vertrouwenspersoon@bvvolharding.nl (de e-mail wordt alleen door mij gelezen)