Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk. Je kunt een email sturen naar leden@bvvolharding.nl.
Je kunt ook gebruik maken van het formulier Opzeggen lidmaatschap. Opzegging welke gedurende het seizoen worden ontvangen gaan in met ingang van 1 september van het eerstvolgende seizoen. Het is nog mogelijk om t/m 15 september met terugwerkende kracht op te zeggen.

Formulieren