Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk. Je kunt een email sturen naar leden@bvvolharding.nl.
Je kunt ook gebruik maken van het formulier Opzeggen lidmaatschap. Opzegging welke gedurende het seizoen worden ontvangen gaan in met ingang van 1 september van het eerstvolgende seizoen. Uw brief of email dient uiterlijk 1 mei te zijn ontvangen door de Ledenadministratie.

Formulieren