Vrienden Volharding

Uw steun is van harte welkom!

Heel veel mensen steunen organisaties met een altruïstisch doel, zoals UNICEF, Natuurmonumenten of het Rode Kruis.

Heeft u er wel eens aan gedacht om uw steun te geven aan de favoriete sportclub van uw zoon of dochter, neef of nicht, broer of zus of misschien ouders? Of misschien uw oude club??

BV Volharding is een basketbalclub waarvan driekwart van de leden uit jongeren bestaat en waarbij de vrijwilligers die de vereniging sturing geven hard werken omdie jongeren – en natuurlijk ook de oudere leden – zo veel mogelijk plezier te verschaffen in het uitoefenen van hun favoriete sport.

Het organiseren van een basketbalvereniging kost niet alleen veel energie van de vrijwilligers, maar kost echter ook veel geld en BV Volharding zou daarbij best een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Het is daarom dat wij u willen vragen om- wellicht naast uw giften aan organisaties op landelijk of internationaal niveau – ook eens te denken aan een steunbetuiging die dichter bij huis ligt. In het kader hiervan heeft BV Volharing een donateurslidmaatschap in het leven geroepen. Het is mogelijk om vanaf €25,- per jaar donateur te worden. Dat is € 0,48 per week.

Daarmee steunt u de vereniging met het vormgeven van allerlei zaken die ten goede kunnen komen aan jeugdzaken, basketbalactiviteiten en het verder uitbouwen van het verenigingsbouwwerk. Als dank voor uw bijdrage krijgt u een eervolle vermelding op onze website en mag u kosteloos naar het eindtoernooi en bbq.

Daarom: aarzel niet en geef uw steun aan een goed doel: BV Volharding. Stort uw bijdrage op rekeningnummer NL83 RABO 0315.6579.01 tnv Basketball Vereniging Volharding te Goes.

Huidige donateurs:

  • de heer Jongeneel